NE556 Timer

৳ 25.00

Supply Voltage(VCC):4.5 to 18V. Maximum Input Voltage:VCC

NE556 Timer
NE556 Timer

৳ 25.00

SKU: u4768 Categories: , Tags: ,